Regulamin

Niniejszy Regulamin okre艣la og贸lne warunki, zasady oraz spos贸b sprzeda偶y prowadzonej przez BE PRO SP脫艁KA CYWILNA z siedzib膮 we Wroc艂awiu, za po艣rednictwem sklepu internetowego dost臋pnego pod adresem internetowym www.organizerslubnylovely.pl (zwanego dalej: 鈥Sklepem Internetowym鈥) oraz okre艣la zasady i聽warunki 艣wiadczenia przez BE PRO SP脫艁KA CYWILNA z siedzib膮 we Wroc艂awiu us艂ug nieodp艂atnych drog膮 elektroniczn膮.

搂1

Definicje

 • Dni robocze- oznacza dni tygodnia od poniedzia艂ku do pi膮tku z聽wy艂膮czeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Dostawa- oznacza czynno艣膰 faktyczn膮 polegaj膮c膮 na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawc臋, za po艣rednictwem Dostawcy, Towaru okre艣lonego w聽zam贸wieniu.
 • Dostawca- oznacza firm臋 kuriersk膮, z聽kt贸r膮 wsp贸艂pracuje Sprzedawca w聽zakresie dokonywania Dostawy Towar贸w.
 • Has艂o - oznacza ci膮g znak贸w literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dost臋pu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 • Klient- oznacza podmiot, na rzecz kt贸rego zgodnie z聽Regulaminem i聽przepisami prawa mog膮 by膰 艣wiadczone us艂ugi drog膮 elektroniczn膮 lub z聽kt贸rym zawarta mo偶e by膰 Umowa sprzeda偶y.
 • Konsument- oznacza osob臋 fizyczn膮 dokonuj膮c膮 z Przedsi臋biorc膮 czynno艣ci prawnej nie zwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.
 • Konto Klienta - oznacza indywidualny dla ka偶dego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawc臋, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy 艣wiadczenia us艂ugi Prowadzenie Konta Klienta.
 • Przedsi臋biorca聽- oznacza osob臋 fizyczn膮, osob臋 prawn膮 lub jednostk臋 organizacyjn膮 nieb臋d膮c膮 osob膮 prawn膮, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, prowadz膮c膮 we w艂asnym imieniu dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 lub zawodow膮 i dokonuj膮c膮 czynno艣ci prawnej zwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.
 • Regulamin- oznacza niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 • Rejestracja 鈥 oznacza: czynno艣膰 faktyczn膮 dokonan膮 w spos贸b okre艣lony w Regulaminie, wymagan膮 dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalno艣ci Sklepu Internetowego.
 • Sprzedawca鈥 oznacza:
  1. Olg臋 St臋pie艅 prowadz膮c膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 BE CREATIVE OLGA ST臉PIE艃 z siedzib膮 we Wroc艂awiu (53-030), ul. Przyja藕ni 20A/3D, NIP: 6391934499, REGON: 381570819, wpisan膮 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsi臋biorczo艣ci i Technologii;
  2. Adama St臋pnia prowadz膮cego dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 SPORT SOLUTION ADAM ST臉PIE艃 z siedzib膮 we Wroc艂awiu (53-333), ul. Powsta艅c贸w 艢l膮skich 116/16, NIP: 6391867969, REGON: 022186810, wpisan膮 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsi臋biorczo艣ci i Technologii;

Dzia艂aj膮cych jako wsp贸lnicy sp贸艂ki cywilnej BE PRO SP脫艁KA CYWILNA z siedzib膮 we Wroc艂awiu (53-030), ul. Przyja藕ni 20A/3D, NIP 899聽286 86 73, REGON 384383880, b臋d膮cej jednocze艣nie w艂a艣cicielem Sklepu internetowego.

 • Strona Internetowa Sklepu- oznacza strony internetowe, pod kt贸rymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, dzia艂aj膮ce w聽domenie www.organizerslubnylovely.pl.
 • Towar- oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawc臋 za po艣rednictwem Strony Internetowej Sklepu.
 • Trwa艂y no艣nik - oznacza materia艂 lub narz臋dzie umo偶liwiaj膮ce Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobi艣cie do niego, w spos贸b umo偶liwiaj膮cy dost臋p do informacji w przysz艂o艣ci przez czas odpowiedni do cel贸w, jakim te informacje s艂u偶膮, i kt贸re pozwalaj膮 na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 • Umowa sprzeda偶y- oznacza umow臋 sprzeda偶y zawart膮 drog膮 elektroniczn膮 na zasadach okre艣lonych w聽Regulaminie, mi臋dzy Klientem a聽Sprzedawc膮.

2

Kontakt ze Sklepem Internetowym

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Przyja藕ni 20A/3D, 53-030 Wroc艂aw.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@organizerslubnylovely.pl.
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 579656159.
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:聽52 1870 1045 2078 1071 3873 0001.
 5. Klient mo偶e porozumiewa膰 si臋 ze Sprzedawc膮 za pomoc膮 adres贸w i numer贸w telefon贸w podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient mo偶e porozumie膰 si臋 telefonicznie ze Sprzedawc膮 w dni robocze w godzinach 9.00-17.00.

搂3

Postanowienia og贸lne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w聽tym maj膮tkowe prawa autorskie, prawa w艂asno艣ci intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a聽tak偶e do wzorc贸w, formularzy, logotyp贸w zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu nale偶膮 do Sprzedawcy, a聽korzystanie z聽nich mo偶e nast臋powa膰 wy艂膮cznie w聽spos贸b okre艣lony i聽zgodny z聽Regulaminem oraz za zgod膮 Sprzedawcy wyra偶on膮 na pi艣mie.
 2. Sprzedawca do艂o偶y stara艅, aby korzystanie z Sklepu Internetowego by艂o mo偶liwe dla u偶ytkownik贸w Internetu z u偶yciem wszystkich popularnych przegl膮darek internetowych, system贸w operacyjnych, typ贸w urz膮dze艅 oraz typ贸w po艂膮cze艅 internetowych. Minimalne wymagania techniczne umo偶liwiaj膮ce korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przegl膮darka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub Firefox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z w艂膮czon膮 obs艂ug膮 j臋zyka Javascript, akceptuj膮ca pliki typu 鈥瀋ookies鈥 oraz 艂膮cze internetowe o przepustowo艣ci co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje si臋 do ka偶dej rozdzielczo艣ci ekranu.
 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywa膰 mo偶e si臋 wy艂膮cznie na zasadach i聽w聽zakresie wskazanym w聽Regulaminie.
 4. Sprzedawca stosuje mechanizm plik贸w "cookies", kt贸re podczas korzystania przez Klient贸w ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane s膮 przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urz膮dzenia ko艅cowego Klienta. Stosowanie plik贸w "cookies" ma na celu poprawne dzia艂anie Strony Internetowej Sklepu na urz膮dzeniach ko艅cowych Klient贸w. Mechanizm ten nie niszczy urz膮dzenia ko艅cowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urz膮dzeniach ko艅cowych Klient贸w ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urz膮dzeniach. Ka偶dy Klient mo偶e wy艂膮czy膰 mechanizm 鈥瀋ookies鈥 w przegl膮darce internetowej swojego urz膮dzenia ko艅cowego. Sprzedawca wskazuje, 偶e wy艂膮czenie 鈥瀋ookies鈥 mo偶e jednak spowodowa膰 utrudnienia lub uniemo偶liwi膰 korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 5. W celu z艂o偶enia zam贸wienia w聽Sklepie Internetowym oraz w聽celu korzystania z聽us艂ug dost臋pnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 6. Korzystaj膮c ze Sklepu Internetowego Klient nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w聽tre艣膰, struktur臋, form臋, grafik臋, mechanizm dzia艂ania Sklepu Internetowego i聽Strony Sklepu Internetowego.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta tre艣ci o聽charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub us艂ug nieodp艂atnych 艣wiadczonych przez Sprzedawc臋, w聽spos贸b sprzeczny z聽prawem, dobrymi obyczajami, naruszaj膮cy dobra osobiste os贸b trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.
 8. Klient jest uprawniony do korzystania z聽zasob贸w Sklepu Internetowego wy艂膮cznie na w艂asny u偶ytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasob贸w i聽funkcji Sklepu Internetowego w聽celu prowadzenia przez Klienta dzia艂alno艣ci komercyjnej lub takiej, kt贸ra narusza艂aby interes Sprzedawcy.
 9. Sprzedawca o艣wiadcza, i偶 publiczny charakter sieci Internet i聽korzystanie z聽us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 wi膮za膰 mo偶e si臋 z聽zagro偶eniem pozyskania i聽modyfikowania danych Klient贸w przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosowa膰 w艂a艣ciwe 艣rodki techniczne, kt贸re zminimalizuj膮 wskazane wy偶ej zagro偶enia. W聽szczeg贸lno艣ci powinni stosowa膰 programy antywirusowe i聽chroni膮ce to偶samo艣膰 korzystaj膮cych z聽sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca si臋 do Klienta z聽pro艣b膮 o聽udost臋pnienie mu w聽jakiejkolwiek formie Has艂a.
 10. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasob贸w i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta dzia艂alno艣ci, kt贸ra narusza艂aby interes Sprzedawcy.
 11. Wy艣wietlane s膮 wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodz膮 one od klient贸w, kt贸rzy kupili dany produkt聽(na podstawie Ustawy o przeciwdzia艂aniu nieuczciwym praktykom rynkowym, Dz. U. z 2017 r. poz. 2070).

搂4

Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowi膮zany jest dokona膰 nieodp艂atnej Rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do z艂o偶enia zam贸wienia w Sklepie Internetowym.
 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wype艂ni膰 formularz rejestracyjny udost臋pniony przez Sprzedawc臋 na Stronie Internetowej Sklepu i przes艂a膰 wype艂niony formularz rejestracyjny drog膮 elektroniczn膮 do Sprzedawcy poprzez wyb贸r odpowiedniej funkcji znajduj膮cej si臋 w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Has艂o.
 4. W trakcie wype艂niania formularza rejestracyjnego, Klient ma mo偶liwo艣膰 zapoznania si臋 z Regulaminem, akceptuj膮c jego tre艣膰 poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. W trakcie Rejestracji Klient mo偶e dobrowolnie wyrazi膰 zgod臋 na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyra藕nie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a tak偶e o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 6. Wyra偶enie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje mo偶liwo艣ci zawarcia ze Sprzedawc膮 umowy o 艣wiadczenie drog膮 elektroniczn膮 us艂ugi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda mo偶e by膰 w ka偶dej chwili cofni臋ta, poprzez z艂o偶enie Sprzedawcy stosownego o艣wiadczenia Klienta. O艣wiadczenie mo偶e zosta膰 przyk艂adowo przes艂ane na adres Sprzedawcy za po艣rednictwem poczty elektronicznej.
 7. Po przes艂aniu wype艂nionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezw艂ocznie, drog膮 elektroniczn膮 na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawc臋. Z t膮 chwil膮 zawarta zostaje umowa o 艣wiadczenie drog膮 elektroniczn膮 us艂ugi Prowadzenie Konta Klienta, za艣 Klient uzyskuje mo偶liwo艣膰 dost臋pu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
 8. Logowanie si臋 na Konto odbywa si臋 poprzez podanie loginu i has艂a ustanowionych w Formularzu rejestracji.

搂5

Zam贸wienia

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowi膮 oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klient贸w do sk艂adania ofert zawarcia Umowy sprzeda偶y.
 2. Klient mo偶e sk艂ada膰 zam贸wienia w Sklepie Internetowym za po艣rednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dob臋.
 3. Klient sk艂adaj膮cy zam贸wienie za po艣rednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zam贸wienie wybieraj膮c Towar, kt贸rym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zam贸wienia nast臋puje przez wyb贸r polecenia DO KOSZYKA pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu ca艂o艣ci zam贸wienia i wskazaniu w 鈥濳OSZYKU鈥 sposobu Dostawy oraz formy p艂atno艣ci, sk艂ada zam贸wienie przez wys艂anie formularza zam贸wienia do Sprzedawcy, wybieraj膮c na Stronie Internetowej Sklepu przycisk 鈥瀂am贸wienie z obowi膮zkiem zap艂aty鈥. Ka偶dorazowo przed wysy艂k膮 zam贸wienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o 艂膮cznej cenie za wybrany Towar i Dostaw臋, jak te偶 o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowi膮zany ponie艣膰 w zwi膮zku z Umow膮 sprzeda偶y.
 4. Z艂o偶enie zam贸wienia stanowi z艂o偶enie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzeda偶y Towar贸w b臋d膮cych przedmiotem zam贸wienia.
 5. Po z艂o偶eniu zam贸wienia, Sprzedawca przesy艂a na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego z艂o偶enia.
 6. Nast臋pnie, po potwierdzeniu z艂o偶enia zam贸wienia, Sprzedawca przesy艂a na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informacj臋 o przyj臋ciu zam贸wienia do realizacji. Informacja o przyj臋ciu zam贸wienia do realizacji jest o艣wiadczeniem Sprzedawcy o przyj臋ciu oferty, o kt贸rej mowa w 搂4 ust. 4 powy偶ej i z chwil膮 jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzeda偶y.
 7. Po zawarciu Umowy sprzeda偶y, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesy艂aj膮c je na Trwa艂ym no艣niku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub sk艂adania zam贸wienia adres.

搂6

P艂atno艣ci

 1. Klient mo偶e wybra膰 nast臋puj膮ce formy p艂atno艣ci za zam贸wione Produkty:
  1. szybki przelew bankowy, BLIK lub karta (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) poprzez system p艂atno艣ci Blue Media S.A. z siedzib膮 w Sopocie przy ulicy Powsta艅c贸w Warszawy 6, kod 81-718 (w tym przypadku czas realizacji zam贸wienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy);
  2. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zam贸wienia rozpocz臋ta zostanie po przes艂aniu Klientowi przez Sprzedawc臋 potwierdzenia przyj臋cia zam贸wienia oraz po wp艂yni臋ciu 艣rodk贸w na rachunek bankowy Sprzedawcy).
 2. Klient powinien dokona膰 p艂atno艣ci za zam贸wienie w wysoko艣ci wynikaj膮cej z zawartej Umowy sprzeda偶y w terminie 3 Dni roboczych, je偶eli wybra艂 form臋 przedp艂aty.
 3. W wypadku niewywi膮zania si臋 przez Klienta z p艂atno艣ci w terminie, o kt贸rym mowa w 搂6 ust. 2 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie p艂atno艣ci i informuje o nim Klienta na Trwa艂ym no艣niku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie p艂atno艣ci zawiera r贸wnie偶 informacj臋, 偶e po bezskutecznym up艂ywie tego terminu, Sprzedawca odst膮pi od Umowy sprzeda偶y. W wypadku bezskutecznego up艂ywu drugiego terminu na dokonanie p艂atno艣ci, Sprzedawca prze艣le Klientowi na Trwa艂ym no艣niku o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

搂7

Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje Dostaw臋 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca jest zobowi膮zany dostarczy膰 Produkt b臋d膮cy przedmiotem Umowy sprzeda偶y bez wad.
 3. Sprzedawca mo偶e zamie艣ci膰 na Stronie Internetowej Sklepu informacj臋 o聽liczbie orientacyjnych Dni roboczych, potrzebnych do realizacji zam贸wienia. Liczba Dni roboczych potrzebnych do realizacji zam贸wienia mo偶e ulec zmianie w zale偶no艣ci od aktualnego stanu magazynowego oraz dost臋pno艣ci towar贸w w hurtowniach. Sprzedawca poinformuje Klienta mailowo o ewentualnych op贸藕nieniach w czasie realizacji zam贸wienia.
 4. Zam贸wione Towary s膮 dostarczane do Klienta za po艣rednictwem Dostawcy na adres wskazany w聽formularzu zam贸wienia.
 5. W dniu wys艂ania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzaj膮ca nadanie przesy艂ki przez Sprzedawc臋.
 6. Klient powinien zbada膰 dor臋czon膮 przesy艂k臋 w聽czasie i聽w spos贸b przyj臋ty przy przesy艂kach danego rodzaju, w聽obecno艣ci pracownika Dostawcy, a聽w szczeg贸lno艣ci, czy dostarczony Towar nie uleg艂 uszkodzeniu podczas Dostawy.
 7. Klient ma prawo 偶膮da膰 od pracownika Dostawcy spisania w艂a艣ciwego protoko艂u w聽razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesy艂ki.
 8. Sprzedawca, zgodnie z聽wol膮 Klienta, do艂膮cza do przesy艂ki b臋d膮cej przedmiotem Dostawy faktur臋 VAT obejmuj膮c膮 dostarczane Towary.
 9. W przypadku nieobecno艣ci Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy sk艂adaniu zam贸wienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie pr贸b臋 kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w kt贸rym Klient b臋dzie obecny.
 10. W przypadku zwrotnego odes艂ania zam贸wionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawc臋, Sprzedawca skontaktuje si臋 z Klientem drog膮 elektroniczn膮 lub telefonicznie, ustalaj膮c ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

搂8

R臋kojmia

 1. Sprzedawca zapewnia Dostaw臋 Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny wzgl臋dem Klienta, je偶eli Towar ma wad臋 fizyczn膮 lub prawn膮 (r臋kojmia).
 2. Je偶eli Towar ma wad臋, Klient mo偶e:
  1. z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o obni偶eniu ceny albo odst膮pieniu od Umowy sprzeda偶y, chyba 偶e Sprzedawca niezw艂ocznie i bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wad臋 usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, je偶eli Towar by艂 ju偶 wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawc臋 albo Sprzedawca nie uczyni艂 zado艣膰 obowi膮zkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usuni臋cia wad. Klient mo偶e zamiast zaproponowanego przez Sprzedawc臋 usuni臋cia wady 偶膮da膰 wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru 偶膮da膰 usuni臋cia wady, chyba 偶e doprowadzenie rzeczy do zgodno艣ci z umow膮 w spos贸b wybrany przez Klienta jest niemo偶liwe albo wymaga艂oby nadmiernych koszt贸w w por贸wnaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawc臋. Przy ocenie nadmierno艣ci koszt贸w uwzgl臋dnia si臋 warto艣膰 Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a tak偶e bierze si臋 pod uwag臋 niedogodno艣ci, na jakie nara偶a艂by Klienta inny spos贸b zaspokojenia.
  2. 偶膮da膰 wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usuni臋cia wady. Sprzedawca jest obowi膮zany wymieni膰 Towar wadliwy na wolny od wad lub usun膮膰 wad臋 w rozs膮dnym czasie bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Klienta. Sprzedawca mo偶e odm贸wi膰 zado艣膰uczynienia 偶膮daniu Klienta, je偶eli doprowadzenie do zgodno艣ci z Umow膮 sprzeda偶y Towaru wadliwego w spos贸b wybrany przez Klienta jest niemo偶liwe lub w por贸wnaniu z drugim mo偶liwym sposobem doprowadzenia do zgodno艣ci z Umow膮 sprzeda偶y wymaga艂oby nadmiernych koszt贸w. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 3. Klient, kt贸ry wykonuje uprawnienia z tytu艂u r臋kojmi, jest obowi膮zany dostarczy膰 rzecz wadliw膮 na adres Sprzedawcy, chyba 偶e strony postanowi膮 inaczej. W wypadku Klienta b臋d膮cego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytu艂u r臋kojmi, je偶eli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed up艂ywem dw贸ch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usuni臋cie wady lub wymian臋 Towaru na wolny od wad przedawnia si臋 z up艂ywem roku, lecz termin ten nie mo偶e zako艅czy膰 si臋 przed up艂ywem terminu okre艣lonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient mo偶e odst膮pi膰 od Umowy sprzeda偶y lub z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o obni偶eniu ceny z powodu wady Towaru. Je偶eli Klient 偶膮da艂 wymiany Towaru na wolny od wad lub usuni臋cia wady, termin do odst膮pienia od Umowy sprzeda偶y lub z艂o偶enia o艣wiadczenia o obni偶eniu ceny rozpoczyna si臋 z chwil膮 bezskutecznego up艂ywu terminu do wymiany Towaru lub usuni臋cia wady.
 5. Wszelkie reklamacje zwi膮zane z Towarem lub realizacj膮 Umowy sprzeda偶y, Klient mo偶e kierowa膰 w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub elektronicznie na adres kontakt@organizerslubnylovely.pl.
 6. Sprzedawca w ci膮gu 14 dni od dnia 偶膮dania zawieraj膮cego reklamacj臋, ustosunkuje si臋 do reklamacji Towaru lub reklamacji zwi膮zanej z realizacj膮 Umowy sprzeda偶y zg艂oszonej przez Klienta.
 7. Klient mo偶e zg艂osi膰 Sprzedawcy reklamacj臋 w zwi膮zku z korzystaniem z us艂ug nieodp艂atnych 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 przez Sprzedawc臋. Reklamacja mo偶e by膰 z艂o偶ona w formie elektronicznej i przes艂ana na adres kontakt@organizerslubnylovely.pl. W zg艂oszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrze膰 opis zaistnia艂ego problemu. Sprzedawca niezw艂ocznie, lecz nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
 8. Sprzedawca nie korzysta z pozas膮dowego rozwi膮zywania spor贸w, o kt贸rych mowa w ustawie z dnia 23 wrze艣nia 2016 r., o pozas膮dowym rozwi膮zywaniu spor贸w konsumenckich.

搂9

Odst膮pienie od umowy

 1. Klient b臋d膮cy Konsumentem, kt贸ry zawar艂 Umow臋 sprzeda偶y, mo偶e w terminie 14 dni odst膮pi膰 od niej bez podawania przyczyny.
 2. Klientowi nie przys艂uguje prawo do wymiany ani zwrotu w przypadku zam贸wienia produkt贸w spersonalizowanych (tj. wyprodukowanych pod wytyczne klienta np. z podanym imieniem, dat膮, nazw膮 itd.) zgodnie z ustaw膮 z dnia 30 maja 2014r. art 38. pkt 3.
 3. Bieg terminu na odst膮pienie od Umowy sprzeda偶y rozpoczyna si臋 od chwili dostarczenia Towaru w posiadanie przez Klienta.
 4. Klient mo偶e odst膮pi膰 od Umowy sprzeda偶y, sk艂adaj膮c Sprzedawcy o艣wiadczenie o odst膮pieniu. O艣wiadczenie mo偶na z艂o偶y膰 na formularzu, kt贸rego wz贸r zosta艂 zamieszczony przez Sprzedawc臋 na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odst膮pienia. Do zachowania terminu wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia przed jego up艂ywem.
 5. W przypadku odst膮pienia od Umowy sprzeda偶y, jest ona uwa偶ana za niezawart膮.
 6. Je艣li Klient z艂o偶y艂 o艣wiadczenie o odst膮pieniu od Umowy sprzeda偶y zanim Sprzedawca przyj膮艂 jego ofert臋, oferta przestaje wi膮za膰.
 7. Sprzedawca ma obowi膮zek niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia Klienta o odst膮pieniu od Umowy sprzeda偶y, zwr贸ci膰 mu wszystkie dokonane przez niego p艂atno艣ci, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odes艂ania Towaru, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.
 8. Je偶eli Klient korzystaj膮cy z prawa do odst膮pienia wybra艂 spos贸b dostarczenia Towaru inny ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b Dostawy oferowany przez Sprzedawc臋, Sprzedawca nie jest zobowi膮zany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych koszt贸w.
 9. Klient ma obowi膮zek zwr贸ci膰 Towar Sprzedawcy niezw艂ocznie, jednak nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia, w kt贸rym odst膮pi艂 od Umowy sprzeda偶y. Do zachowania terminu wystarczy odes艂anie Towaru na adres Sprzedawcy przed up艂ywem tego terminu.
 10. W wypadku odst膮pienia Klient b臋d膮cy Konsumentem ponosi tylko bezpo艣rednie koszty zwrotu Towaru.
 11. Je艣li ze wzgl臋du na sw贸j charakter Towar nie mo偶e zosta膰 w zwyk艂ym trybie odes艂any poczt膮, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
 12. Sprzedawca zastrzega, 偶e nie b臋dzie przyjmowa艂 zwracanego przez Klienta Towaru w postaci przesy艂ki pobraniowej (p艂atno艣膰 przy odbiorze).
 13. Klient ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci Towaru b臋d膮ce wynikiem korzystania z niego w spos贸b wykraczaj膮cy poza spos贸b konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 14. Sprzedawca dokonuje zwrotu p艂atno艣ci przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 Konsument chyba, 偶e Konsument wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inny spos贸b zwrotu, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami.聽W przypadku wyst膮pienia konieczno艣膰 zwrotu 艣rodk贸w za transakcj臋 dokonan膮 przez klienta kart膮 p艂atnicz膮, sprzedaj膮cy dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty p艂atniczej Zamawiaj膮cego.

搂10

Us艂ugi nieodp艂atne

 1. Sprzedawca 艣wiadczy na rzecz Klient贸w, drog膮 elektroniczn膮 us艂ugi nieodp艂atne:
  1. Formularz kontaktowy;
  2. Newsletter;
  3. Prowadzenie Konta Klienta.
 2. Us艂ugi wskazane w 搂10 ust. 1 艣wiadczone s膮 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dob臋.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dost臋pu do wybranych wymienionych us艂ug, o czym poinformuje Klient贸w w spos贸b w艂a艣ciwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Us艂uga Formularz kontaktowy polega na wys艂aniu za pomoc膮 formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomo艣ci do Sprzedawcy.
 5. Rezygnacja z us艂ugi nieodp艂atnej Formularz kontaktowy, mo偶liwa jest w ka偶dej chwili i polega na zaprzestaniu wysy艂ania zapyta艅 do Sprzedawcy.
 6. Z us艂ugi Newsletter mo偶e skorzysta膰 ka偶dy Klient, kt贸ry wprowadzi sw贸j adres poczty elektronicznej, wykorzystuj膮c w tym celu formularz rejestracyjny udost臋pniony przez Sprzedawc臋 na Stronie Internetowej Sklepu. Po przes艂aniu wype艂nionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezw艂ocznie, drog膮 elektroniczn膮 na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania si臋 na subskrypcj臋 Newsletter. Z chwil膮 aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o 艣wiadczenie drog膮 elektroniczn膮 us艂ugi Newsletter. Klient mo偶e dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczy膰 odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji us艂ugi Newsletter.
 7. Us艂uga Newsletter polega na przesy艂aniu przez Sprzedawc臋, na adres poczty elektronicznej, wiadomo艣ci w formie elektronicznej zawieraj膮cej informacje o nowych produktach lub us艂ugach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesy艂any jest przez Sprzedawc臋 do wszystkich Klient贸w, kt贸rzy dokonali subskrypcji.
 8. Ka偶dy Newsletter kierowany do danych Klient贸w zawiera w szczeg贸lno艣ci: informacj臋 o nadawcy, wype艂nione pole 鈥瀟emat鈥, okre艣laj膮ce tre艣膰 przesy艂ki oraz informacj臋 o mo偶liwo艣ci i sposobie rezygnacji z us艂ugi nieodp艂atnej Newsletter.
 9. Klient mo偶e w ka偶dej chwili zrezygnowa膰 z otrzymywania Newsletter鈥檃 przez wys艂anie na adres elektroniczny kontakt@organizerslubnylovely.pl o艣wiadczenia o rezygnacji z otrzymywania Newsletter`贸w.
 10. Us艂uga Prowadzenie Konta Klienta dost臋pna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udost臋pnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umo偶liwiaj膮cego Klientowi modyfikacje danych, kt贸re poda艂 podczas Rejestracji, jak te偶 艣ledzenia stanu realizacji zam贸wie艅 oraz historii zam贸wie艅 ju偶 zrealizowanych.
 11. Klient, kt贸ry dokona艂 Rejestracji mo偶e zg艂osi膰 偶膮danie usuni臋cia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zg艂oszenia 偶膮dania usuni臋cia Konta Klienta przez Sprzedawc臋, mo偶e ono zosta膰 usuni臋te do 14 dni od zg艂oszenia 偶膮dania.
 12. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dost臋pu do Konta Klienta i us艂ug nieodp艂atnych, w przypadku dzia艂ania przez Klienta na szkod臋 Sprzedawcy lub innych Klient贸w, naruszenia przez Klienta przepis贸w prawa lub postanowie艅 Regulaminu, a tak偶e, gdy zablokowanie dost臋pu do Konta Klienta i us艂ug nieodp艂atnych jest uzasadnione wzgl臋dami bezpiecze艅stwa - w szczeg贸lno艣ci: prze艂amywaniem przez Klienta zabezpiecze艅 Strony Internetowej Sklepu lub innymi dzia艂aniami hakerskimi. Zablokowanie dost臋pu do Konta Klienta i us艂ug nieodp艂atnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezb臋dny do rozwi膮zania kwestii stanowi膮cej podstaw臋 zablokowania dost臋pu do Konta Klienta i us艂ug nieodp艂atnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dost臋pu do Konta Klienta i us艂ug nieodp艂atnych drog膮 elektroniczn膮 na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

搂11

Ochrona danych osobowych

 1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone s膮 w Polityce prywatno艣ci.

搂12

Rozwi膮zanie umowy (nie dotyczy Um贸w sprzeda偶y)

 1. Zar贸wno Klient, jak i Sprzedawca mog膮 rozwi膮za膰 umow臋 o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 w ka偶dym czasie i bez podania przyczyn, z zastrze偶eniem zachowania praw nabytych przez drug膮 stron臋 przed rozwi膮zaniem ww. umowy oraz postanowie艅 poni偶ej.
 2. Klient, kt贸ry dokona艂 Rejestracji rozwi膮zuje umow臋 o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮, poprzez wys艂anie do Sprzedawcy stosownego o艣wiadczenia woli, przy u偶yciu dowolnego 艣rodka komunikacji na odleg艂o艣膰, umo偶liwiaj膮cego zapoznanie si臋 Sprzedawcy z o艣wiadczeniem woli Klienta.
 3. Sprzedawca wypowiada umow臋 o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 poprzez wys艂anie do Klienta stosownego o艣wiadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

搂13

Odpowiedzialno艣膰

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialno艣膰 tylko w聽przypadku umy艣lnego wyrz膮dzenia szkody i聽w granicach rzeczywi艣cie poniesionych strat przez Klienta.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za niewykonanie lub nienale偶yte wykonywanie us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮, je偶eli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczeg贸lno艣ci operator贸w telekomunikacyjnych, dostawc贸w 艂膮czy telekomunikacyjnych i聽energii elektrycznej). Sprzedawca ponosi jednak odpowiedzialno艣膰 za dzia艂ania lub zaniechania os贸b, z聽kt贸rych pomoc膮 wykonuje us艂ugi 艣wiadczone drog膮 elektroniczn膮, jak r贸wnie偶 os贸b, kt贸rym wykonanie tych us艂ug powierza jak za w艂asne dzia艂anie lub zaniechanie.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za niemo偶liwo艣膰 lub utrudnienia w聽korzystaniu ze Sklepu Internetowego, wynikaj膮ce z聽przyczyn le偶膮cych po stronie Klienta, w聽szczeg贸lno艣ci za utrat臋 przez Klienta lub wej艣cie w聽posiadanie przez osoby trzecie (niezale偶nie od sposobu) jego Has艂a. Sprzedawca odpowiada jednak, je艣li utrata przez Klienta lub wej艣cie w聽posiadanie przez osoby trzecie jego Has艂a nast膮pi艂o z聽przyczyn zawinionych przez Sprzedawc臋 lub przyczyn, za kt贸re Sprzedawca ponosi odpowiedzialno艣膰.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci z聽tytu艂u szk贸d spowodowanych dzia艂aniami lub zaniechaniami Klient贸w, w聽szczeg贸lno艣ci za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego w聽spos贸b niezgodny z聽obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 5. Wy艂膮cznym 藕r贸d艂em zobowi膮za艅 Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa.

搂14

Zg艂aszanie zagro偶enia lub naruszenia praw

 1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, i偶 tre艣膰 publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralno艣膰, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnic臋 chronion膮 prawem lub na podstawie zobowi膮zania, mo偶e powiadomi膰 Sprzedawc臋 o聽potencjalnym naruszeniu.

搂15

Postanowienia ko艅cowe

 1. Regulamin obowi膮zuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu Internetowego i聽zast臋puje poprzednio obowi膮zuj膮ce regulaminy Sklepu Internetowego.
 2. Tre艣膰 niniejszego Regulaminu mo偶e zosta膰 utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na no艣niku lub pobranie w聽ka偶dej chwili ze stron Sklepu Internetowego.
 3. Regulamin mo偶e ulec zmianie. O聽tre艣ci zmian Regulaminu ka偶dy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawc臋 na stronie g艂贸wnej Sklepu Internetowego wiadomo艣ci o聽zmianie Regulaminu, zawieraj膮cej zestawienie zmian Regulaminu i聽utrzymanie tej informacji na stronie g艂贸wnej Sklepu Internetowego przez okres co najmniej 7 kolejnych Dni roboczych, za艣 Klienci, na rzecz kt贸rych w聽szczeg贸lno艣ci s膮 艣wiadczone us艂ugi drog膮 elektroniczn膮, zostan膮 dodatkowo powiadomieni przez Sprzedawc臋 poprzez przes艂anie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w聽formularzu rejestracyjnym, informacji zawieraj膮cej zestawienie zmian Regulaminu.
 4. Poinformowanie o聽zmianie Regulaminu, w聽spos贸b okre艣lony powy偶ej nast膮pi nie p贸藕niej ni偶 na 7 Dni Roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W聽razie, gdy Klient nie akceptuje nowej tre艣ci Regulaminu, zobowi膮zany jest zawiadomi膰 o聽tym fakcie Sprzedawc臋 w聽ci膮gu 7 dni od daty poinformowania o聽zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwi膮zaniem umowy zgodnie z聽 postanowieniami 搂11.
 5. Wszystkie zam贸wienia przyj臋te przez Sprzedawc臋 do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu s膮 realizowane na podstawie regulaminu, kt贸ry obowi膮zywa艂 w聽dniu sk艂adania zam贸wienia przez Klienta.
 6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzeda偶y, strony b臋d膮 d膮偶y艂y do rozwi膮zania sprawy polubownie. Prawem w艂a艣ciwym dla rozstrzygania wszelkich spor贸w powsta艂ych na gruncie niniejszego Regulaminu pomi臋dzy Klientem, a聽Sprzedawc膮 jest prawo polskie, a聽s膮dem w艂a艣ciwym s膮d ze wzgl臋du na siedzib臋 Sprzedawcy.
 7. Regulamin wchodzi w聽偶ycie z聽dniem 1.09.2020 r.
do g贸ry
Sklep jest w trybie podgl膮du
Poka偶 pe艂n膮 wersj臋 strony
Sklep internetowy Shoper.pl